Oudervervreemding

Oudervervreemding (ouderonthechting)
Kinderen raken tijdens of na een scheiding soms in een loyaliteitsconflict. Het kind geeft mogelijk aan niet meer naar papa of mama te willen gaan, terwijl er geen zwaarwegende redenen (mishandeling, misbruik, verwaarlozing) lijken te zijn. Dan kan er sprake zijn van oudervervreemding (ouderonthechting).

 

Hoe ontstaat oudervervreemding?

Dat ontstaat als een ouder het kind in zijn of haar loyaliteitsgevoel beïnvloedt , manipuleert, zodanig dat het kind voelt dat het moet kiezen tussen beide ouders.

Deze kinderen geven heel overtuigend aan dat zij één van de ouders niet (meer) willen zien en sluiten deze ouder buiten. Vaak kunnen kinderen hierover geen echte redenen geven,

maar ze hebben geen goed woord (meer) over voor die ouder die wordt vervreemdt.

Als je ex je kind(eren) tegen je opzet?
“Mijn kinderen zijn mijn alles, de gedachte dat ik ze moet missen is onverdraaglijk”.

Zomaar een uitspraak van een moeder die langzaam maar zeker uit beeld van haar kinderen verdwijnt.

Wat is oudervervreemding/verstoting (PAS)?

PAS (Parental Alienation Syndrome). Er is sprake van PAS als een kind één ouder buitensluit na of tijdens een loyaliteitsconflict. Een kind vertoont dan onderstaande kenmerken;

*het spreekt kwaad over die ouder, zonder zwaarwegende redenen, die vervreemdt wordt

*het kind denkt zwart-wit

*steunt de verzorgende ouder die manipuleert, heeft geen schuldgevoel ten opzichte van de ouder die  wordt  vervreemdt

*gebruikt volwassen taal

*wijst ook de familie af van de ouder die wordt vervreemdt

Het gedrag van de ouder die manipuleert

De manipulerende ouder misdraagt zich ten opzichte van de andere ouder, voert beledigend taalgebruik, ondermijnt de rechten van de ouder qua verzorging en opvoeding, houdt belangrijke informatie achter, uit valse beschuldigingen, praat zeer negatief over de anderen ouder. Kortom, doet alles dat nodig is om de andere ouder ‘buiten beeld’ te krijgen.

Ook contact met familie van de ouder die wordt vervreemdt wordt beperkt.

Risico’s voor het kind
Het kan niet anders  dan dat op de lange termijn deze situatie een negatieve uitwerking heeft op het kind. Het kind wordt kwetsbaarder en er is kans dat (lage) zelfwaardering, vertrouwen, coping, opleiding en latere relaties veel schade toebrengt aan de ontwikkeling  en uiteindelijk het toekomstperspectief van het kind. De kans op depressie en misbruik van verslavende middelen (drugs, alcohol) neemt aanzienlijk toe.

De ouder die wordt vervreemdt heeft het lastig

Deze ouder merkt dat hulpverleners  (ten onrechte) geloven dat hij/zij een rol speelt en voelt dat buitenstaanders de controle overnemen. De ouder die wordt vervreemdt loopt dan tegen vele muren van onbegrip op. Bij niet terugvechten wordt de vervreemding vergroot, bij wel terugvechten wordt deze ouder gezien als aanstichter van de vechtscheiding.

Wat kunnen professionals doen?
Het starten van een onderzoek of er gegronde redenen ten grondslag liggen aan de omgangsproblematiek. Als dat niet het geval lijkt, zoeken we verder.  Welk gedrag van de ouder of ouders heeft geleidt tot dit loyaliteitsconflict?  Hoe reageert het kind? Welke aspecten spelen een rol? Denk aan familie, vrienden, afstand, omgeving en tijdsduur  (verloop) van de scheiding? Het spreekt voor zich dat beide ouders tijdens dit proces intensief worden begeleidt. Wat heeft ervoor gezorgd dat de situatie zo kon ontsporen? Daarnaast wordt gekeken welk effect het (nieuw aangeleerde) gedrag heeft op de kinderen. Vervolgens wordt nagegaan welke interventies er nodig zijn om dit probleem aan te pakken.

Bronvermelding: Heleen Koppejan, praktijk Hechtscheiden

Wilt u meer weten, of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op

Wat te doen bij signaleren van oudervervreemding / ouderonthechting?

Lees er alles over in onderstaand document.

DOWNLOAD

Scheiden zonder zorgen?

7 tips om respectvol te scheiden

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “7 tips om respectvol te scheiden” direct in je inbox!

[contact-form-7 id=”41340″ title=”Verstuur 7 tips”]

WIL JIJ JE MISLUKTE RELATIE VERANDEREN IN EEN SUCCESVOLLE SCHEIDING?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “Echtscheidingen in het algemeen” direct in je inbox!

[contact-form-7 id=”40980″ title=”Verstuur Succesvol Scheiden-Brochure”]