Parallel solo-ouderschap, introductie

Parallel solo-ouderschap, introductie

Tijdens het proces van scheiding is het cruciaal of ouders hun persoonlijke rancune kunnen scheiden van het gezamenlijk ouderschap. Zoals ouders van elkaar kunnen scheiden, zo kunnen kinderen dat niet van hun ouders. Een mediator houdt ouders daarom soms een spiegel voor: in hoeverre mogen jouw kinderen van die andere ouder blijven houden! Als het ouders lukt om dit belang van hun kinderen (weer) centraal te stellen, dan kunnen zij met behulp van de mediator naar een vorm en inhoud gaan zoeken die bij hun situatie past. Je kinderen zijn of haar andere ouder gunnen betekent echter niet automatisch dat je samen met die andere ouder wilt blijven optrekken; dit veronderstelt immers dat je veel afstemt en graag / goed samenwerkt (coöperatief ouderschap).

Voor ouders die – al dan niet tijdelijk – afstand moeten nemen van elkaar, gaat een dergelijke samenwerking meestal niet van harte. Het negeren van die weerstand leidt vaak tot verharding en die vormt voor de kinderen alsnog een bron van emotionele verwarring. De realiteit is dat veel (pas) gescheiden ouders het voorgenoemde samenwerkingsbeeld niet waarmaken en in feite weinig overleg met elkaar hebben. Wellicht ontstaat er meer ruimte tussen ouders als niet steeds de contactregeling ter discussie staat, maar eerder de betekenis van het contact voor je kind: het recht van een kind om met beide ouders een hechte band op te bouwen. Zo’n gehechtheidsrelatie ontwikkelt zich op basis van een bepaalde regelmaat waarbij het uitvoeren van zorgtaken door ouders een wezenlijke rol speelt. Dàt erkennen is de essentie van ouderlijk gezag en sluit in feite een (machts-)strijd over contact tussen ouder en kind uit.

Vanuit dit gezichtspunt introduceerde Lieve Cottyn (Belgie, 2009) het zogenoemde parallel solo-ouderschap. Enkele belangrijke voorwaarden van parallel ouderschap zijn bijvoorbeeld

*de mediator maakt met de ouders spelregels om te bereiken dat de discussie met en over elkaar stopt

*het daadwerkelijk parallel organiseren van de zorg voor de kinderen staat centraal

*verschillen in opvoedstijl worden niet (meer) bestreden, hoogstens gecompenseerd

*daarbij worden ook de communicatielijnen tussen de ouders ontvlochten en anders vormgegeven

*de ouders beperken zich dus strikt tot hun eigen verantwoordelijkheid voor de eigen relatie met de kinderen

*de spelregels voor evenwijdig – parallel – ouderschap zijn er op gericht dat kinderen zich geen zorgen meer hoeven te maken over de regels van de zorgregeling

*voorkomen van bediscussiëren van de contactregeling met de kinderen

Bij parallel solo-ouderschap geven de ouders, vanuit een gelijkwaardige positie als ouders, de noodzakelijke informatie aan elkaar (of via een derde) maar bemoeien zij zich niet met de manier waarop het ouderschap bij de ander wordt ingevuld. Dit vraagt erom dat ouders zich strikt houden aan uitgeschreven parallel ouderschapsplan. Duidelijke grenzen en kaders worden vastgesteld om onenigheid te vermijden en te voorkomen. De mediator houdt toezicht op de naleving van afspraken, soms in samenwerking met een GI zodat mediator en GI samen kunnen overleggen bij (dreigende) geschillen tussen de ouders.

Hoe dan ook; je hebt als ouders minimaal met elkaar te maken en spreekt (meest per mail) , met de mediator als tussenpersoon, een vast kader van regels en grenzen af waarvoor ieder van de ouders tekent. De mediator begeleidt op afstand, is aanspreekpunt bij onenigheid en kan desgewenst knopen (laten) doorhakken. je hoeft niet bij elkaar aan tafel, weet waaraan je toe bent en voor het noodzakelijk overleg is de mediator gespreksleider. Verder geldt er maar één doorslaggevend belang: het welzijn van het kind. Dit om kinderen z.s.m. uit de strijd te halen, waarbij strijd reeds is bewezen, dat de kinderen daar niet bij gebaat zijn en er allerlei ontwikkelingsproblemen door ontstaan. Je ex mag dan problemen met jou hebben, maar je blijft wel samen ouder van je kind.

“parallel ouderschap betekent dat beide huishoudens, geheel los van elkaar bestaan, met weinig communicatie of emotionele betrokkenheid tussen de ouders. Waarbij je zelfstandig ouder bent voor je kind”.

Er zijn wel enkele randvoorwaarden:

>het hebben van ouderlijk gezag

>zoveel mogelijk worden alle punten schriftelijk vastgelegd

>respecteer elkaars opvoedmethodes / stijlen en accepteer de situatie dat het is zoals het is

Voordeel: geen stress en spanningen meer aan de deur tijdens wisselmomenten

In veel gevallen blijkt het juist rustgevend te zijn voor het kind, dat er zo weinig mogelijk wordt gecommuniceerd.

Enkele punten uit een parallel ouderschapsplan;  het levert maatwerk met betrekking tot de zorgverdeling en zaken als tijdstip van halen en brengen, de viering van feestdagen, verjaardagen, de invulling van vakanties, zakgeld, overleg over lopende kwesties (met mediator), kleding, budget-uitjes, kappers- en doktersbezoek, schoolkeuzes, ouderavonden, huiswerkbegeleiding, medicijngebruik, voorkomende verslavingsproblematiek, sociale media, telefonie, verhuizingen en eventuele introductie nieuwe partner.

Afspraken waarin beide ouders zich kunnen vinden en die ze daarom zonder sabotage willen naleven. Afspraken die verder voorkomen dat kinderen met een loyaliteitsconflict te kampen krijgen of blijven kampen.

Meer weten over de mogelijkheden van parallel solo-ouderschap in jouw situatie? Maak dan een afspraak.

neem contact op, zie contactpagina, of bel 06-42523438

Diny Braak,

Begeleider Parallel Ouderschap / Echtscheidingsmediator / Familie-mediator / Schip-mediator / Scheidingscoach

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

7 tips om respectvol te scheiden

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “7 tips om respectvol te scheiden” direct in je inbox!

[contact-form-7 id=”41340″ title=”Verstuur 7 tips”]

WIL JIJ JE MISLUKTE RELATIE VERANDEREN IN EEN SUCCESVOLLE SCHEIDING?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “Echtscheidingen in het algemeen” direct in je inbox!

[contact-form-7 id=”40980″ title=”Verstuur Succesvol Scheiden-Brochure”]