Scheiden of blijven: wat is er mogelijk?

Scheiden of blijven: wat is er mogelijk?

Er zijn overwegend 3 soorten scheidingen te benoemen:

*Harmonie model, een harmonieus model dat gemoedelijk verloopt waarbij beide ouders      gezamenlijk en in goed overleg de scheiding regelen; zowel op financieel als op emotioneel gebied.

Een vriendelijke scheiding zou je kunnen zeggen, waarin ouders naast elkaar staan en het goed willen doen voor elkaar en voor hun kinderen.

*complexe scheiding: een conflictueuze scheiding waarbij het goed of slecht kan gaan; mediation kan voor deze partners uitkomst bieden: er is ruimte voor emoties, zodat onderliggende emoties bij ontstane conflicten boven tafel komen en het scheidingsproces niet langer kunnen blokkeren. Men kiest er voor er samen uit te willen komen. Deze scheiding biedt de mogelijkheid om een huwelijk op een nette respectvolle manier te beëindigen.

Wanneer het de slechte kant dreigt op te gaan  merk je dat partners met modder gaan gooien naar elkaar, er ontstaat strijd tussen ouders en partners kiezen ervoor de scheiding te laten regelen door elk een eigen advocaat in te schakelen. Hard tegen hard, ieder voor zich. Deze ouders, die ieder met een advocaat de strijd aanbinden, lopen het risico het beetje respect dat er nog voor de ander is te verliezen. Dan kan de blokkade scheiding ontstaan.

*blokkade scheiding: waarbij ex-partners lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Deze partners kunnen niet meer communiceren en raken verbitterd waarbij de ander als De dader wordt gekenmerkt. Deze scheiding verloopt, elk met een eigen advocaat, via de rechtbank en vaak raken kinderen van deze ouders onder de vleugels van de jeugdbescherming, dan wordt een gezinsvoogd aangesteld en in het slechtste geval wordt er een OTS opgelegd. Ouders hebben dan geen zeggenschap meer over zorg en opvoeding van hun kinderen, met alle schadelijke gevolgen van dien, voor kinderen en ouders!

Wat kunnen scheidingsmediators en advocaten doen om te zorgen dat de meeste scheidingen op harmonieuze wijze verlopen?

Scheiden of blijven, elke onvermijdelijke scheiding begint met een soortgelijke vraag!

Is er serieuze relatietwijfel, dan betekent dat niet direct een scheiding.

Wel zijn er veel vragen om informatie:

  • Hoe verloopt een scheiding
  • Hoe krijg ik de juiste informatie
  • Wat is er allemaal mogelijk
  • Hoe kunnen we het goed doen voor de kinderen            

Tijdens het verloop van een scheiding ontstaat er altijd een spanningsveld tussen zorg en recht. Op scheidingsmediators en advocaten rust dan de verantwoordelijkheid dit spanningsveld zoveel mogelijk weg te nemen. Dit lukt het beste door af te stemmen op de gezinssituatie. Nadat een relatietwijfel is onderzocht en daaruit is gebleken dat het huwelijk geen slagingskans meer heeft, moeten scheidingsprofessionals alle belangrijke punten inventariseren. Dat betekent verschillende talen samen brengen: juridische taal en Jip & Janneke taal.  Kiest men voor mediation dan is een belangrijke pijler dat de emotionele aspecten van de scheiding aan bod komen. Om goed te kunnen bemiddelen is het van belang dat een goede scheidingsmelding, het adieu-gesprek, heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat het voor de andere partner duidelijk is waarom de partner een scheiding wenst. Dan pas ontstaat er ruimte om te beginnen met de verwerking en acceptatie van het feit dat de ander echt niet meer verder wil. Partners hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn maar zullen wel begrip voor elkaars emoties moeten kunnen opbrengen. Dat dit niet altijd een eenvoudige opgave blijkt, spreekt voor zich..

Partners-in-scheiding zullen zich meer inzetten om een overeenkomst na te leven als ze deze zelf hebben opgesteld, dan wanneer deze is opgelegd door de rechter.

Kinderen ondervinden minder schadelijke gevolgen  van de scheiding omdat ze ervaren dat hun ouders hun best doen om het voor hen zo goed mogelijk te doen.

EB Mediation & Coaching, Diny Braak

Echtscheidingsmediator | Familiemediator |STIEFplan-coach |SCHIP-behandelaar/mediator

www.mediationverbindt.nl

info@mediationverbindt.nl of dinybraak18@gmail.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

7 tips om respectvol te scheiden

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “7 tips om respectvol te scheiden” direct in je inbox!

[contact-form-7 id=”41340″ title=”Verstuur 7 tips”]

WIL JIJ JE MISLUKTE RELATIE VERANDEREN IN EEN SUCCESVOLLE SCHEIDING?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang het e-book “Echtscheidingen in het algemeen” direct in je inbox!

[contact-form-7 id=”40980″ title=”Verstuur Succesvol Scheiden-Brochure”]